Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că protestul declanșat de angajații Casei de Asigurări de Sănătate Neamț la începutul lunii noiembrie 2023 a încetat astăzi, 14.11.2023 la ora 13.00 și, în consecință, activitatea cu publicul a fost reluată iar plățile pentru serviciile medicale, medicamente și dispozitive sanitare vor fi efectuate cu celeritate către furnizorii aflați în relație contractuală cu CAS Neamț.

Mulțumim tuturor asiguraților și furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru înțelegerea și răbdarea de care au dat dovadă în această perioadă și le garantăm faptul că asigurarea accesului pacienților la serviciile medicale și desfășurarea relațiilor contractuale cu furnizorii în condiții optime rămân prioritatea instituției noastre.