Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ vă aduce la cunoştinţă următoarele:

Reglementările legale în vigoare privind prezentarea şi utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, precum şi acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului naţional de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, rămân nemodificate şi după data de 01 august 2015.

Toţi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor continua acordarea serviciilor medicale în aceleaşi condiţii ca şi în prezent, potrivit contractului încheiat între părţi, până la eventualele modificări ale actelor normative incidente pe acest domeniu.