COMUNICAT
privind cardul european de asigurari de sanatate duplicat

În atenţia ASIGURATILOR


         Prin Ordinul Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1151/2019 s-a aprobat procedura de eliberare, precum si modalitatea de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurati.Persoanele asigurate pot solicita eliberarea unui card european de sănătate duplicat în cazul pierderii, deteriorării, modificarii datelor personale sau alte situații justificate.

        Astfel, asiguratul care solicită înlocuirea cardului european de asigurări sociale de sănătate va putea beneficia, contra cost, de un card european duplicat, a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăși perioada de valabilitate a cardului inițial.Potrivit dispoziților legale amintite, cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către asigurat.Suma ce se suportă de către asigurat în vederea eliberării cardului duplicat este de 8, 33 lei / card (inclusiv TVA).Contul în care poate fi plătită această sumă este: RO15TREZ5615005XXX000170 deschis la Trezoreria Zalau , COD FISCAL  11346922  sau la casieria institutiei.Emiterea se va face în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic național.

Prin urmare:

          1. In cazul pierderii, furtului sau deteriorarii cardului european emis initial,  asiguratul  depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență :

• Cererea de eliberare a cardului european duplicat, completată si semnată de asigurat;
• Copia actului de identitate;
• Dovada plății contravalorii cardului european duplicat și a distribuției acesteia.

         2. In cazul modificarii datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis initial, asiguratul  depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență :
• Cererea de eliberare a cardului european duplicat, completată si semnată de asigurat;
• Copia actului de identitate sau alte acte doveditoare, dupa caz, privind modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european;
• Cardul european emis initial;
• Dovada plății contravalorii cardului european duplicat și a distribuției acesteia.

Data de la care se poate solicita eliberarea unui card european duplicat este  07.02.2020.

Persoanele care, in perioada 01.01.2019 – 14.11.2019,  au solicitat eliberarea cardului european si li s-a emis certificat provizoriu (CIP) au posibilitatea de a solicita emiterea cardului european pentru aceeasi perioada de valabilitate a certificatului provizoriu.

 

 

Fișiere atașate

cerere card european duplicat.doc