ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ȘI MATERIALE SANITARE ÎN CADRUL   PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE

 

 

 

Având în vedere :

- prevederile art.259 din legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

- HG nr. 143/19.03.2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor  de sănătate pentru anii 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul Președintelui CNAS nr. 293/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordinului CNAS nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare

- adresa CNAS înregistrată la CAS Sălaj cu nr. 2111/28.03.2019,

- fila de buget nr P2605/29.03.2019

 

1. În vederea asigurării continuității tratamentului bolnavilor incluși în programele naționale de sănătate curative, pentru perioada 01.04.2019-30.06.2019 se vor încheia acte adiționale la contractele aflate în derulare încheiate între CAS Sălaj și unitățile de specialitate care derulează programe naționale de sănătate curative.

2. Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale ( HG nr.155/2017 cu modificările și completările ulterioare și Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare ).

3. Contractarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și materialelor sanitare, pentru perioada aprilie-iunie 2019 prin acte adiționale la contractele în derulare, se vor face din sumele alocate pentru derularea PNS prevăzute în bugetul FNUASS pentru anul 2019.

4. Termenul de 31.03.2019 pentru îndeplinirea criteriilor cuprinse în chestionarele de evaluare, de către unitățile sanitare aflate la data de 31.03.2017 în relație contractuală pentru derularea PNS cu CAS Sălaj, se prorogă până la data de 30.06.2019, cf. Art. II din Ordinul CNAS nr. 293/2019.

 

 

 

CONDUCEREA CAS SĂLAJ