ORDIN  Nr. 619/2019 din 27 iunie 2019
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen.
 

 

Fișiere atașate

ORDIN Nr619_2019_PNS.pdf