Începând cu data de 04.07.2017 devine operațional Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință a medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sua nu alte venituri, denumit în continuare Programul.

Prin noile reglementări legale s-a creat un mecanism facil de implementare a Programului, în sensul simplificării procedurii de declarare a veniturilor, nemaifiind necesară declarația pe proprie răspundere a pensionarilor cu privire la veniturile realizate.

Totodată, prescripțiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale, aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, până la data la care Programul a devenit operațional, se pot elibera de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate al prescripției medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la data prescrierii medicamentului.

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că aplicațiile DSK-SIUI sunt actualizate conform noilor prevederi legale.

 

Lista actelor normative care reglementează Programul:

 

Fișiere atașate

1 HG 436 din 2017.pdf 2 ORDIN MS-CNAS 726-507_2017.pdf 3 ORDIN MS-CNAS 728-508_2017.pdf