Începând cu data de 01.10.2017, în vederea respectării prevederilor art.20 alin. (2) din Legea nr.185/2017 privind asigurarea calităţíi în sistemul de sănătate, unităíle sanitare din ambulatoriu se pot înscrie în procedura de acreditare prin modalitatea prevăzută pe site-ul www.anmcs.gov.ro
Răzvan Teohari Vulcănescu
VICEPREŞEDINTE