Nr. 23.379/05.08.2021

 

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE SI DISPOZITIVE MEDICALE, TEHNOLOGII SI DISPOZITIVE ASISTIVE

 

Avand in vedere :

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 -2022;

Ordinul MS/CNAS nr.1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a  Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 -2022;

 

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SIBIU COMUNICA URMATOARELE :

 

P R O C E S U L  D E  C O N T R A C T A R E

se desfasoara in luna august 2021, conform urmatorului calendar:

Calendarul procesului de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive,

pentru perioada 01 SEPTEMBRIE 2021 – 31 DECEMBRIE 2021

 

Data si ora

Etapa in procesul contractarii serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive pentru

perioada 01 SEPTEMBRIE 2021 - 31 DECEMBRIE 2021

05.08.2021

 

Aparitia in mass-media locala a anuntului privind contractarea de catre CAS Sibiu a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive.

12.08.2021

 (intre orele 8,00-16,00)

Perioada de transmitere, inregistrare si verificare a cererilor de contractare insotite de documentele necesare contractarii, in formatul prevazut de legislatia in vigoare.

13.08.2021

( pana la ora 12,00)

 

Publicarea, prin afisarea la sediul CAS Sibiu, pe site-ul www.cassb.ro , comunicare prin fax,  a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive care nu indeplinesc conditiile de contractare.

16.08.2021

(pana la ora 12.00)

Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive care nu indeplinesc conditiile de contractare.

17.08.2021

(pana la ora 12.00)

Comunicarea rezultatelor contestatiilor depuse.

17.08 – 18.08.2021

(intre orele 8,00-16,00)

Negocierea si semnarea contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive.

 

Termenul limita de finalizare a procesului de contractare este 18.08.2021, ora 16,00.

Documentele necesare incheierii contractelor pentru perioada 01 SEPTEMBRIE 2021 - 31 DECEMBRIE 2021, vor fi afisate pe site-ul CAS Sibiu, sectiunea « INFORMATII PENTRU FURNIZORI – Contractare 2021 » incepand cu data de 05.08.2021.

Pentru informatii suplimentare:

DOMENIU ASISTENTA MEDICALA

PERSOANA DE CONTACT

NUMAR TELEFON

MEDICINA DE FAMILIE

LIGIA TOMASEVSCHI

0269.21.42.79-INT.143

DISPOZITIVE MEDICALE

LUMINITA SEVESTREAN

0269.21.42.79-INT.135

FARMACII

ADRIANA NISTOR

0269.21.42.79-INT.117

 

 

CONDUCEREA CAS SIBIU

Calendar contractare august 2021