In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Sibiu

 

Avand in vedere adresa CNAS nr. P 1700/22.02.2023, vă aducem la cunoștință că pentru raportarea serviciilor aferente lunii februarie 2023, calendarele de raportare vor fi configurate in PIAS astfel:

01.03.2023

20.03.2023

asistenta medicala primara

06.03.2023

31.03.2023

unitati sanitare cu paturi

01.03.2023

31.03.2023

ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinica, medicina fizica si de reabilitare

01.03.2023

31.03.2023

asistenta de medicina fizica si de  reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare

02.03.2023

31.03.2023

ingrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu

03.03.2023

31.03.2023

consultatii de urgenta la domiciliu si activitati de transport sanitar neasistat

04.03.2023

31.03.2023

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice

07.03.2023

31.03.2023

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice

06.03.2023

31.03.2023

programe nationale de sanatate

02.03.2023

20.03.2023

prescriptii medicale, medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate

07.03.2023

31.03.2023

dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu

06.03.2023

31.03.2023

ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara