Catre,

FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE SI DISPOZITIVE MEDICALE AFLATI IN RELATIE CONTRACTUALA CU CAS SIBIU      

            Urmare a discutiilor avute in cadrul sedintelor care au avut loc in luna noiembrie 2018, la sediul CAS Sibiu cu reprezentanti ai tuturor categoriilor de furnizori, tinand cont de obligativitatea respectarii dreptului cetatenilor din statele membre ale UE/SEE la servicii medicale pe teritoriul Romaniei, va comunicam urmatoarele :

  1. Documentele care deschid dreptul la prestatii medicale pe teritoriul Romaniei pentru cetatenii din statele membre ale UE/SEE, sunt :
  1. CARDUL EUROPEAN DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
  2. Formularul E 106 „ATESTAT PRIVIND DREPTUL LA PRESTAŢIILE ÎN NATURĂ ALE ASIGURĂRII DE BOALĂ-MATERNITATE ÎN CAZUL PERSOANELOR CARE ÎŞI AU REŞEDINŢA ÎNTR-UN ALT STAT DECÂT STATUL COMPETENT”-a nexa 1;

 

  1. Formularul E 109 „ATESTAT PENTRU ÎNSCRIEREA MEMBRILOR FAMILIEI PERSOANEI ASIGURATE ŞI ACTUALIZAREA LISTELOR”-  anexa 2;

 

  1. Formularul E 121 „ATESTAT PENTRU ÎNSCRIEREA TITULARILOR DE PENSIE,  A MEMBRILOR FAMILIEI ACESTORA ŞI ACTUALIZAREA LISTELOR” - anexa 3;

 

  1. Formularul S1 „INREGISTRARE PENTRU ASIGURARE MEDICALA” - anexa 4;.

 

  1. Utilizarea formularelor :

a.1) pentru acordarea serviciilor medicale devenite necesare pe teritoriul Romaniei, cetateanului din statul membru UE/SEE, i se solicita cardul european de asigurari sociale de sanatate,

 

 - furnizorul de servicii medicale va verifica ca documentul sa fie in termen de valabilitate si va acorda serviciile medicale/medicamentele necesare;

b.1) Formularul E106 - este solicitat de lucrător, şomer sau student casei de asigurări în evidenţa căreia acesta este înregistrat ca persoană asigurată. La primirea formularului E 106, instituţia de la locul de reşedinţă realizează înscrierea lucrătorului sau studentului şi a membrilor de familie care îşi au reşedinţa împreună cu acesta şi  membrilor de familie ai şomerului, informand casa de asigurări cu privire la înscrierile pe care le-a efectuat, comunicând un exemplar din partea B a formularului E106 completat.

 

- furnizorul de servicii medicale va verifica daca asiguratul este inscris la Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu (partea B, pct.8 din formular)

Acest formular este valabil de la data menţionată la rubrica 5 şi pentru durata indicată la rubrica 6, în funcţie de căsuţa marcată cu o cruciuliţă.

 

c.1) Formularul E109 - este solicitat de lucrătorul care nu are reşedinţa împreună cu membrii de familie sau de instituţia de la locul de reşedinţă a membrilor de familie ai lucrătorului casei de asigurări în evidenţa căreia lucrătorul este înregistrat ca persoană asigurată.

La primirea formularului E109, instituţia de la locul de reşedinţă realizează înscrierea membrilor de familie care nu au reşedinţa împreună cu lucrătorul şi informează casa de asigurări cu privire la înscrierile pe care le-a efectuat, comunicând un exemplar al formularului completat în partea B.

 

-furnizorul de servicii medicale va verifica daca asiguratul este inscris la Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu (partea B, pct.10 din formular).

Acest formular este valabil de la data menţionată la rubrica 5 şi pentru durata indicată la rubrica 6, în funcţie de căsuţa marcată cu o cruciuliţă.

 

d.1) Formularul E121- este solicitat de către titularul de pensie sau membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestuia casei de asigurări în evidenţa căreia sunt înregistraţi ca persoane asigurate.

La primirea formularului E121, instituţia de la locul de reşedinţă realizează înscrierea titularului de pensie şi a membrilor de familie şi informează casa de asigurări cu privire la înscrierile pe care le-a efectuat, comunicând acesteia un exemplar al formularului E121 completat în partea B.

 

- furnizorul de servicii medicale va verifica daca asiguratul este inscris la Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu (partea B, pct.10 a formularului)

Acest formular este valabil de la data menţionată la rubrica 6.2 şi pentru durata indicată la rubrica 6.3, în funcţie de căsuţa marcată cu o cruciuliţă.

 

e.1) Formularul S1( incepand cu 1 mai 2010, inlocuieste forrmularele E106, E109, E121) este solicitat de către categoriile de persoane asigurate mentionate la pct.b.1)-d1).

La primirea formularului S1, instituţia de la locul de reşedinţă realizează înscrierea titularului de pensie şi a membrilor de familie şi informează casa de asigurări cu privire la înscrierile pe care le-a efectuat, comunicând acesteia un exemplar al formularului S1completat în partea B.

 

- furnizorul de servicii medicale va verifica daca asiguratul este inscris la Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu (pct.4.1 a formularului)

Acest formular este valabil de la data menţionată la pct. 4.1 şi pana la data indicată la  pct.4.2.

 

Precizari :

 

Fișiere atașate

1.ANEXA 1 Form_E_106.doc 2.ANEXA 2 Form_E_109.doc 3.ANEXA 3 Form_E_121.doc 4.ANEXA 4 Form_S1_RO.pdf