Proiectul noului Contract-cadru, care va fi supus aprobării Guvernului pentru a intra în vigoare de la data de 1 iulie 2023, a fost publicat pe site-ul CNAS (www.cnas.ro), în secţiunea „Informații publice”, sub-secțiunea „Transparență decizională”.

Până la data de 26 februarie 2023 toți cei interesați pot transmite observații şi propuneri referitoare la proiectul de act normativ, pe adresa de e-mail indicată pe site-ul CNAS. Ulterior, pe aceeaşi temă vor fi organizate consultări și negocieri cu organismele reprezentative din domeniul medical, conform unui calendar care va fi de asemenea publicat pe site-ul CNAS.

Prin acest proiect se propun noi reglementări care vizează:

“Prin intermediul proiectului noului Contract –cadru supus dezbaterii publice propunem introducerea unor măsuri care stimulează segmentul de prevenţie în asistenţa medicală primară şi în ambulatoriul de specialitate, măsuri care vor reaşeza şi reorienta preocupările de menţinere a sănătăţii şi depistare precoce a bolilor, atât ale furnizorilor cât şi ale populaţiei. Suntem convinşi că prin investiţia în medicina preventivă, în timp vom putea culege roadele beneficiilor reflectate în starea de sănătate a populaţiei”, a declarat Adela Cojan, președintele CNAS.

Menţionăm că în prima parte a lunii martie 2023 va fi  publicat în transparență decizională și proiectul normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.