CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SIBIU face urmatoarele precizari cu privire la finantarea serviciilor paraclinice:

Creditele de angajament aprobate pentru asigurarea serviciilor medicale paraclinice (analize de laborator, investigaţii imagistice şi de înaltă performanţă) în anul 2017 se ridica la valoarea de 9.644 mii lei, cu o medie lunară de 803,66 mii lei.

Pentru trimestrul IV al anului, creditele de angajament aprobate sunt in valoare de 2.491,34 mii lei, cu o medie lunară de 830,44 mii lei.

In primele noua luni ale anului 2017 au fost efectuate investigatii RMN in valoare de 1.190,35 mii lei, cu o medie lunară a decontărilor de 132,26 mii lei, nivelul mediu estimat al decontărilor pentru următoarele luni fiind acelaşi.

În aceste condiţii, există fonduri pentru garantarea accesului asiguraţilor la servicii medicale paraclinice.

Precizăm că gestionarea listelor de programare a pacienţilor revine în sarcina furnizorilor de servicii medicale paraclinice, conform obligaţiilor contractuale pe care aceştia şi le-au asumat.

Deoarece s-a observat că în timp ce unii furnizori de servicii medicale paraclinice au liste lungi de programare, alţi furnizori nu îşi epuizează valorile lunare de contract, recomandăm asiguraţilor să consulte listele afişate pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu pentru a afla care sunt furnizorii ce pot efectua astfel de servicii decontate din bugetul FNUASS.

 

 

CONDUCEREA CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE SIBIU