IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE SI DISPOZITIVE MEDICALE

 

Avand in vedere :

- prevederile HG nr. 140 /2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;

-  Ordinul MS/CNAS nr.397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a  HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;

- adresa CNAS nr.RV 2.344/27.03.2018, care stabileste termenele si modalitatile de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, pentru anul 2018 ;

 

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SIBIU, COMUNICA URMATOARELE :

 

  1. pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre CAS Sibiu si acestia, (documente, conditii de eligibilitate, etc), contractele incheiate cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, cu valabilitate pana la pana data de 31.03.2018 se prelungesc prin acte aditionale pana la data de 30.04.2018.

Contractarea si decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, prin acte aditionale, se va face din sumele prevazute pe domeniile de asistenta medicala corespunzatoare, prevazute in bugetul FNUASS pentru anul 2018.

        Sumele inscrise in actele aditionale vor fi consemnate distinct ca sume incluse in valoarea totala a contractului pe anii 2018-2019.

Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute de actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (HG nr. 140 /2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 si  Ordinul MS/CNAS nr.397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a  HG nr. 140/2018).

 

P R O C E S U L  D E  C O N T R A C T A R E

se desfasoara in luna APRILIE 2018, conform urmatorului calendar:

Calendarul procesului de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pentru perioada 1 mai 2018-31 decembrie 2018

 

Data si ora

Etapa in procesul contractarii serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pentru

perioada 1 mai 2018-31 decembrie 2018

29.03.2018

Aparitia in mass-media locala a anuntului privind contractarea de catre CAS Sibiu a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale.

05.04.2018-17.04.2018

(in zilele lucratoare intre orele 8,00-16,00 )

 

Perioada de transmitere, inregistrare si verificare a cererilor de contractare insotite de documentele necesare contractarii, in formatul prevazut de legislatia in vigoare.

18.04.2018

( ora 12,00)

Publicarea, prin afisarea la sediul CAS Sibiu, pe site-ul www.cassb.ro , comunicare prin fax,  a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care nu indeplinesc conditiile de contractare.

19.04.2018

( ora 16,00)

Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care nu indeplinesc conditiile de contractare.

20.04.2018 ( ora 16,00 )

Comunicarea rezultatelor contestatiilor depuse.

20.04.2018-30.04.2018

(in zilele lucratoare intre orele 8,00-16,00)

 

Negocierea si semnarea contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.

 

Termenul limita de finalizare a procesului de contractare este 30.04.2018, ora 16,00.

Documentele necesare incheierii contractelor pentru perioada 1 mai 2018-31 decembrie 2018, vor fi afisate pe site-ul CAS Sibiu, sectiunea « INFORMATII PENTRU FURNIZORI-Furnizori de servicii medicale –Informatii si anunturi contractare 2018 », incepand cu data de 05.04.2018.

Pentru informatii suplimentare:

DOMENIU ASISTENTA MEDICALA

PERSOANA DE CONTACT

NUMAR TELEFON

MEDICINA DE FAMILIE

INGRIJIRI LA DOMICILIU

LIGIA TOMASEVSCHI

IOANA OLARIU

0269.21.42.79-INT.143

0269.21.42.79-INT.133

SPECIALITATI CLINICE

RECUPERARE MEDICALA

LILIANA TOPARCEAN

 

0269.21.42.79-INT.115

 

MEDICINA DENTARA

LIANA PURCARESCU

0269.21.42.79-INT.135

SPECIALITATI PARACLINICE

DANIELA POPA

0269.21.42.79-INT.114

SPITALE

URGENTA SI TRANSPORT SANITAR

MIOARA HALMACIU

ANCA MACAVEIU

0269.21.42.79-INT.116

 

DISPOZITIVE MEDICALE

LUMINITA SEVESTREAN

0269.21.42.79-INT.144

FARMACII

ADRIANA NISTOR

0269.21.42.79-INT.117