CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SIBIU  
     
FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE CARE NU INDEPLINESC CONDITIILE NECESARE PENTRU CONTRACTARE
DENUMIRE FURNIZOR DOMENIU DE ASISTENTA MEDICALA MOTIVUL PENTRU CARE NU SUNT INDEPLINITE CONDITIILE DE CONTRACTARE
SC "CLINICA NEWMEDICS"SRL -PUNCT DE LUCRU SIBIU AMBULATORIUL DE SPECIALITATE-SPECIALITATI CLINICE Nu detine dovada de evaluare  pentru cabinetele medicale din specialitatile : pneumologie, neurologie, medicina interna
SC"FORMFIT LINEA"SRL, ORADEA DISPOZITIVE MEDICALE Contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu nr.119/18.07.2016 a incetat in data de 04.11.2016, pentru nerespectarea obligatiiilor prevazute la art.151, alin.(2), alin.152, alin.(1), lit.g, art.153,lit f, din Anexa nr.2 la HG 161/2016.Furnizorul nu poate intra in relatii contractuale cu CAS Sibiu, mai devreme de 6 luni de la data incetarii contractului.