~ Vă aducem la cunostință că ȋn Monitorul Oficial al Romȃniei partea I nr. 583/02.07.2020,  a fost  publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

            Noile formulare se vor elibera fără aplicarea ștampilei unității sanitare emitente, iar rubricile corespunzătoare avizelor Casei Teritoriale de Pensii și Direcției de Sănătate Publică nu mai cuprind ștampila unității, suplimentar apărând numele și prenumele persoanei care avizează și semnatura.  In noul formular nu mai este prevăzută rubrica corespunzătoare luării în evidență de către medicul de familie şi  în situația în care certificatul de concediu medical se acordă pentru îngrijirea copilului bolnav se va înscrie codul numeric personal al copilului pentru care se acordă concediul medical.

            Formularele de certificate de concediu medical în formatul aprobat prin Ordinul ministrul sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 233/125/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, precum și asiguraților sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 30.09.2020.

   Cu stimă,

         

  Director General,                                                                                                     Medic Sef,

  Ec. Mirela Mihaela Curtean                                                                                    Dr. Mihaela Galis

 

Fișiere atașate

Ordin_MS_CNAS nr. 1092_745_2020.pdf