Nr.14.127/20.06.2019

 

 

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE SI DISPOZITIVE MEDICALE

 

Avand in vedere :

-prevederile art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile HG nr.140 /2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

-  prelungirea pana la 31.12.2019 a termenului de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si a presedintelui CNAS nr.397/836/2018, cu modificarile si completarile ulterioare;

- adresa CNAS nr.RV 5.061/18.06.2019, care stabileste termenele si modalitatile de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, pentru anul 2019,

 

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SIBIU, COMUNICA URMATOARELE :

  1. In vederea asigurarii continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre CAS Sibiu si acestia, (documente, conditii de eligibilitate, etc), contractele incheiate cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, cu valabilitate pana la data de 30.06.2019 se prelungesc prin acte aditionale pana la data de 31.07.2019. Actele aditionale pentru luna iulie 2019 se incheie pana la data de 28.06.2019.

Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute de actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (HG nr.140 /2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificarile si completarile ulterioare si  Normele metodologice de aplicare in anul 2019 a acestuia).

 II. Procesul de contractare pentru perioada august 2019 – decembrie 2019,  pe toate domeniile de asistenta medicala, se desfasoara in luna iulie 2019, dupa cum urmeaza :

 

A.)  PENTRU FURNIZORII CARE AU IN DERULARE CONTRACTE DE FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE CU CAS SIBIU PANA LA DATA DE 31.07.2019 :

- relatiile contractuale se continua prin incheiere de acte aditionale cu valabilitate pana la data de 31.12.2019, conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale;

B.) PENTRU FURNIZORII NOI CARE NU SE AFLA IN RELATIE CONTRACTUALA CU CAS SIBIU :

La incheierea atat a actelor aditionale cat si a contractelor noi, furnizorii trebuie sa indeplineasca toate conditiile privind relatiile contractuale dintre casele de asigurari de sanatate si acestia – documente, conditii de eligibilitate.

Conditiile acordarii asistentei medicale – atat in baza actelor aditionale incheiate cat si in baza contractelor nou incheiate - , modalitatea de stabilire a sumelor contractate, etc, sunt cele prevazute de actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale / contractelor (H.G. nr 140/2018 cu modificarile şi completarile ulterioare si Normele metodologice de aplicare in anul 2019 a H.G. nr. 140/2018, cu modificări şi completări).

 

CONDUCEREA  CAS SIBIU