IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

 

Avand in vedere :

 

 

Procesul de contractare se derulează pe parcursul lunii  FEBRUARIE  2023 desfășurându-se după urmatorul calendar:

 

  1. Transmiterea documentelor in vederea contractarii: 27.02.2023, pana la ora 12,00.
  2. Verificarea documentelor si anuntarea furnizorilor admiși/respinsi pentru contractare: 27.02.2023, pana la ora 16,30, prin afisare pe site-ul www.cassb.ro.
  3. Depunerea contestatiilor: 28.02.2023, pana la ora 11.00. Afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe pagina web a institutiei, www.cassb.ro si la avizierul institutiei in data de 28.02.2023, pana la ora 14,00.
  4. Negocierea clauzelor suplimentare și încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale: 28.02.2023, pana la ora 16,30.

 

                Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului.

  

Mentionam ca procesul de contractare se desfasoara pe urmatoarele domenii: dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu.

            Documente contractare martie 2023

Cerere CONTRACT MARTIE 2023

DOCUMENTE NECESARE martie 2023

Anexa 45 Program

ANEXA_49B

DECLARATIE

Persoane de contact:

  1. Sevestrean Luminita  - dispozitive medicale, tel. 0269.214279, int. 136