Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că în MOf nr. 814/03.09.2020 a apărut Ordinul comun MS/CNAS nr. 1509/934/2020 pentru modificarea Ordinului comun MS/CNAS nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.

 

Fișiere atașate

MO 814.pdf