In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Sibiu

 

 

Urmare a sesizarii transmise de Administratia Nationala a Penitenciarelor referitoare la acordarea serviciilor medicale pentru persoanele private de libertate pe baza cardului national de asigurari sociale de sanatate, va informam:

            Potrivit prevederilor punctului 14 din anexa 47 la Ordinul ministrului sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare, este reglementat:

 

            “14. Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale nu sunt aplicabile situatiilor in care asiguratii executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv, precum si cei care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 109 si 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

            Ca urmare, prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate, nu se aplica asiguratilor care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv, precum si cei care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 109 si 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.