Facem mentiunea ca, prin H.G. nr. 1289/2021, incepand cu 01 ianuarie 2022, plafonul de compensare cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor  pentru pensionarii beneficiari ai programului social al Guvernului, se modifica de la 1.299 lei la 1.429 lei/luna inclusiv.

            Totodata, prin OUG nr.132/2021 s-a reglementat acordarea in luna ianuarie 2022 a unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu caracter special, platite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale caror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.000 lei (art.1), respectiv au valori cuprinse intre1.001-1.600 lei inclusiv (art.2).

            Potrivit clarificarilor transmise de catre Casa Nationala de Pensii Publice si inregistrate la CNAS cu nr. P11364/27.12.2021, ajutorul financiar acordat pensionarilor in luna ianuarie 2022, potrivit OUG nr.132/2021, nu reprezinta nici venit din pensie si nici venit din indemnizatie sociala, acestea suportandu-se de la bugetul de stat.

            Astfel, ajutorul financiar nu va fi luat in calcul la stabilirea plafonului de 1.429 lei/luna inclusiv pana la care pot fi eliberate prescriptii medicale in cadrul programului social al Guvernului.

 

 

Conducerea,

 

C.A.S. Sibiu