In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Sibiu

 

Avand in vedere adresele CNAS nr. P 9872/21.12.2022, vă aducem la cunoștință că pentru raportarea serviciilor aferente lunii decembrie 2022, calendarele de raportare vor fi configurate in PIAS astfel:

02.01.2023

20.01.2023

asistenta medicala primara

05.01.2023

31.01.2023

unitati sanitare cu paturi

04.01.2023

31.01.2023

ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinica, medicina fizica si de reabilitare

04.01.2023

31.01.2023

asistenta de medicina fizica si de  reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare

05.01.2023

31.01.2023

ingrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu

05.01.2023

31.01.2023

consultatii de urgenta la domiciliu si activitati de transport sanitar neasistat

06.01.2023

31.01.2023

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice

04.01.2023

31.01.2023

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice

03.01.2023

31.01.2023

programe nationale de sanatate

09.01.2023

20.01.2023

prescriptii medicale, medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate

12.01.2023

31.01.2023

dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu

06.01.2023

31.01.2023

ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara

 

 

Director-General                                                                                   Director Relatii Contractuale