Avand in vedere adresele CNAS nr. P 9069/21.11.2022 și P 9208/25.11.2022, vă aducem la cunoștință că pentru raportarea serviciilor aferente lunii noiembrie 2022, calendarele de raportare vor fi configurate in PIAS astfel:

01.12.2022

20.12.2022

asistenta medicala primara

05.12.2022

31.12.2022

unitati sanitare cu paturi

01.12.2022

31.12.2022

ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinica, medicina fizica si de reabilitare

01.12.2022

31.12.2022

asistenta de medicina fizica si de  reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare

01.12.2022

31.12.2022

ingrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu

02.12.2022

31.12.2022

consultatii de urgenta la domiciliu si activitati de transport sanitar neasistat

01.12.2022

31.12.2022

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice

03.12.2022

31.12.2022

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice

05.12.2022

31.12.2022

programe nationale de sanatate

03.12.2022

20.12.2022

prescriptii medicale, medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate

03.12.2022

31.12.2022

dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu

01.12.2022

31.12.2022

ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara