Avand in vedere :

 

 

Procesul de contractare se derulează pe parcursul lunii  ianuarie  2022 desfășurându-se după urmatorul calendar:

 

  1. Transmiterea documentelor in vederea contractarii: 10-12.01.2022.
  2. Verificarea documentelor si anuntarea furnizorilor admiși/respinsi pentru contractare: 13.01.2022, prin afisare pe site-ul www.cassb.ro.
  3. Depunerea contestatiilor: 14.01.2022, pana la ora 12.00. Afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe pagina web a institutiei, www.cassb.ro si la avizierul institutiei in data de 14.01.2022, pana la ora 16,30.
  4. Negocierea clauzelor suplimentare și încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale: 17.01.2022.

 

                Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului.