In atentia furnizorilor de servicii medicale si medicamente
Ref. : Perioada de valabilitate a contractelor cost-volum-rezultat
  La data de 26.04.2018, in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 365, Partea I, s-a publicat OUG nr. 32/2018 pentru modificarea OUG nr. 77/2011,  privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.
 Ca urmare, in temeiul prevederior art. II alin. (2) din OUG nr. 32/2018, conform carora “În scopul asigurării accesului continuu al pacienţilor la tratamentul cu medicamente, contractele cost-volum/cost-volum-rezultat al căror termen de valabilitate încetează în cursul primelor două luni din ultimul trimestru de valabilitate al acestora se pot prelungi prin acte adiţionale până la finalul ultimei luni din trimestrul respectiv, cu acordul părţilor, fără modificarea condiţiilor care au stat la baza încheierii acestor contracte.” s-a prelungit prin act aditional pana la data de 30.06.2018 perioada de valabilitate a contractului nr. MB/3779/20.04.2017, semnat intre KPMG Business Tax Services SRL in calitate de reprezentant legal al DAPP Abbvie LTD si CNAS.
 Avand in vedere cele expuse mai sus, pentru asigurarea accesului neintrerupt la tratamentul  cu medicamentele care fac obiectul contractelor  cost-volum-rezultat al pacientilor diagnosticati cu infectie cronica cu virus hepatic C, care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru aceste medicamente, conform protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul MSP/CNAS nr. 1301/500/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, va aducem la cunostinta prelungirea  valabilitatii contractelor cost-volum-rezultat pentru medicamentele EXVIERA SI VIEKIRAX pana la adata de 30.06.2018 ( finalul ultimei luni din T2 – 2018).
 Contractele cost-volum-rezultat pentru initierea tratamentului cu medicamentul HARVONI au valabilitate pana la data de 31.05.2018.

 

 Cu stima,

Președinte – Director General                                                                                                                                 Medic Sef
Jr. Vasile Spinean                                                                                                                                               Dr. Mihaela Galis    

 

Fișiere atașate

In atentia medicilor prescriptori tratament Interferon free.pdf