Nr. 11611 /02.05.2017

 

                                               

                                   Ȋn atentia medicilor prescriptori

                 

            Urmare adresei CNAS nr. MB 4223/27.04.2017, vă transmitem Lista actualizată a produselor biologice (DCI-uri) cuprinse ȋn HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.

 

Fișiere atașate

Lista produselor biologice 02.05.2017-3.pdf