Anexat vă transmitem adresa CNAS nr. MB 3373/05.04.2017 cu instrucțiuni privind aplicarea Ordinului CNAS nr. 141/2017.

Aplicațiile  DSK – CLINIC și DSK – SPITAL  sunt actualizate motiv pentru care furnizorii vor proceda la actualizarea aplicației cu ultima versiune și preluarea noilor nomenclatoare.

 Ȋn situația ȋn care se utilizează altă aplicație informatică decȃt SIUI, vă rugăm să solicitați dezvoltatorilor de soft să actualizeze ȋn regim de urgență aplicația informatică. Pentru dezvoltatorii de alte aplicații compatibile cu SIUI au fost publicate pe portalul SIUI structurile actualizate XSD.

Pentru situațiile care nu permit medicului curant transmiterea online a cererii ȋn PIAS , acesta va transmite la CAS Sibiu formularul specific medicamentului, semnat și parafat,  fie ȋn format electronic (scanat) pe adresa de e-mail : formularemed@cassb.ro, fie pe fax: 0269-217770 și va prescrie tratamentul.

 

Fișiere atașate

Instructiuni privind aplicarea Ordinului CNAS nr. 141 - 2017.pdf Adresa MB 3373_2017-Instructiuni privind aplicarea ordinului CNAS nr 141_2017.pdf