Nr. 1891 /01.02.2017

 

                                    Ȋn atentia medicilor prescriptori

             

Având în vedere:

         Intrarea în vigoare la data de 1 martie 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 18/12.01.2017, privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008, pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr 46, Partea I, din 17 ianuarie 2017.

Pentru interpretarea unitară a actului normativ nominalizat mai sus şi evitarea disfuncţionalităţilor care pot avea loc în procesul prescrierii şi eliberării medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, formulăm următoarele precizări:

- începând cu data de 1 martie a.c., în sistemul de asigurări sociale de sănătate, PRESCRIEREA, ELIBERAREA ŞI DECONTAREA medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale notate cu (**) care înlocuiesc DCI-urile notate anterior cu (***) precum şi pentru DCI-urile notate cu (**)1 (**)1Ώ, (**)1β, se va realiza FĂRĂ APROBAREA comisiilor de experţi care au fost constituite în acest sens la nivel CNAS/CJAS.

- precizăm faptul că medicii prescriptori sunt obligaţi să respecte prevederile protocoalelor terapeutice în vigoare elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii (criterii de eligibilitate, monitorizare, schema de tratament, dozele de medicament recomandate, etc.).

- având în vedere că actul normativ mai sus menţionat, îşi exercită efectele începând cu data de 1 martie 2017, ultima şedinţă a comisiilor de experţi CNAS/CJAS se va desfăşura în luna februarie 2017 conform programărilor stabilite de fiecare comisie în parte.

      Vă mulțumim pentru colaborare,

 

Președinte – Director General                                                            

Ec. Călin Fechete                                                                        Medic Șef

                                                                                                    Dr. Mihaela Galiș

 

Fișiere atașate

Precizari prescriere medicamente.doc