Ȋn atenția medicilor prescriptori și a asiguraților interesați de tratamentul fără interferon pe aria terapeutică hepatită cronică virală C

            La nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au fost semnate contractele cost-volum rezultat ȋncheiate cu deținătorii de autorizație de punere pe piață pe aria terapeutică hepatită cronică virală C astfel:

 

 

 

  1. Pacienți cu fibroză F3 sau F4 ciroză compensată (Child Pugh A)
  2. Pacienți cu fibroză F2 asociată cu manifestări extrahepatice de tip autoimun determinate de infecția cu virus C (crioglobulinemie mixtă, boală renală asociată infecției cu virus C), limfom cu celule B non-Hodgkin, hemofilie, talasemie majoră, hepatocarcinom
  3. Pacienți cu fibroză F2 –F4 ciroză compensată (Child Pugh A) cu insuficiență renală cronică aflați ȋn dializă
  4. Personal medical, indiferent de stadiul fibrozei

pentru DCI –urile DASABUVIRUM și respectiv  Ombitasvirum + Paritaprevirum + Ritonavirum (EXVIERA Și viekirax).

 

            Pentru o bună informare atât a pacienţilor cât şi a medicilor curanţi , începând din data de 03.05.2017, pe site - ul CNAS , la secţiunea  Tratament fără interferon din cadrul rubricilor  Informaţii pentru Asiguraţi respectiv Informaţii pentru Furnizori, sunt publicate informații  (liste laboratoare partenere) și documente specifice (scrisoare către asigurat, scrisoare către  medicul curant etc.) referitoare la noile tratamente fără interferon pentru care s-au încheiat  contracte cost-volum-rezultat în anul 2017.

 

Fișiere atașate

Informatii tratament fara IFN.doc Informatii tratament fara interferon.pdf