Vă aducem la cunostință că ȋn Monitorul Oficial al Romȃniei partea I nr.1050 bis din data de 27.12.2016 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr.1463/1036/2016 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute in Lista cuprinzȃnd denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, ȋn sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008.

Pe site-ul :

au fost postate toate protocoalele valabile, aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008, actualizate la zi.