Incepând cu data de 02.04.2018, activitatea medicilor prescriptori care recomandă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, este reglementată de HG 140/2018 și Ordinul MS/CNAS 397/836/2018, acte normative din cuprinsul cărora subliniem următoarele prevederi: „În ziua în care a făcut recomandarea, medicul are obligația să o transmită electronic, cu semnătură electronică extinsă/calificată, casei de asigurări de sănătate. (...) În situația în care asiguratul se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu un exemplar al recomandării, iar medicul care a făcut recomandarea nu a transmis-o casei de asigurări de sănătate, se sesizează structura de control proprie pentru luarea măsurilor ce se impun.” (Art. 6, alin.(1) din Anexa 31A, la Ordinul MS/CNAS 397/836/2018).
              Modelul recomandării de îngrijiri medicale la domiciliu este atasat prezentei si afișat pe site-ul CASSB, la secțiunea <<Furnizori de servicii medicale – Ingrijiri la domiciliu – Formulare utile>>.
             Recomandarile emise pentru asiguratii aflati in evidenta C.A.S Sibiu vor putea fi transmise de catre medicii prescriptori la adresa de e-mail: recomandariingrijiri@cassb.ro, astfel:

  1. Recomandarea va fi scanata intr-un fisier pdf care va fi denumit dupa formatul: ID_numepacient.pdf
  2. Fisierul ID_numepacient.pdf se va semna electronic, cu optiunea „Semnare fisier...”, nu se va semna cu optiunea „Semnare pdf”.
  3. Fisierul semnat se va arhiva (in format zip sau rar) si se va trimite la e-mailul de mai sus.
     
 

Fișiere atașate

PRESCRIERE INGRIJIRI LA DOMICILIU.docx RECOMANDARE 2018.doc