Avand in vedere adresa CNAS nr P 10570/23.11.2021, va aducem la cunostinta ca pentru raportarea serviciilor aferente lunii noiembrie 2021, calendarele de raportare vor fi configurate in PIAS astfel :

01.12.2021

20.12.2021

asistenta medicala primara

01.12.2021

31.12.2021

unitati sanitare cu paturi

06.12.2021

31.12.2021

ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinica, medicina fizica si de reabilitare

06.12.2021

31.12.2021

asistenta de medicina fizica si de  reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare

06.12.2021

31.12.2021

ingrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu

06.12.2021

31.12.2021

consultatii de urgenta la domiciliu si activitatilor de transport sanitar asistat

02.12.2021

31.12.2021

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice

04.12.2021

31.12.2021

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice

03.12.2021

31.12.2021

programe nationale de sanatate

02.12.2021

20.12.2021

prescriptii medicale , medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate

06.12.2021

31.12.2021

dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu

06.12.2021

31.12.2021

ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara