Precizări referitoare la Ordinul CNAS nr. 271/04.04.2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. l la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele

notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β

 

Prin Ordinul CNAS nr. 271/04.04.2017 a fost modificată și completată anexa nr. l la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări  de Sănătate nr. 141/2017 pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β ȋn  Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor  de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008,  astfel :

Ø      au fost modificate ȋn corelație cu protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS  nr. 192/142/2017 formularele specifice pentru :

·         Artropatie psoriazică (cod formular L04M)

·         Spondilită anchilozantă (cod formular L041M)

·         Poliartrită reumatoidă (cod formular L043M)

 

            Ordinul mai sus menționat și formularele specifice au fost afișate :

 

Pentru formularele nou introduse au fost create schemele de tratament ȋn SIUI.

 

Fișiere atașate

Formulare specifice 04.04.2017.pdf Precizări referitoare la Ordinul CNAS nr. 27104.04.2017 privind modificarea şi completarea anexei .pdf