Avand in vedere ca la data de 30.06.2018 a incetat valabilitatea contractelor cost-volum-rezultat pe aria terapeutica hepatita cronica virala de tip C precizam faptul ca, pana la finalizarea procesului de reluare a negocierii si incheiere a unor noi contracte cost-volul-rezultat pe aceasta arie terapeutica, vor beneficia de tratament, in conformitate cu prevederile contractuale, ale protocoalelor terapeutice specifice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr 1301/500/2008 cu modificarile si completarile ulterioare si in baza formularelor specifice aprobate prin Ordinul CNAS nr 141/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, transmise si confirmate in PIAS, doar pacientii eligibili deja inclusi in tratament pentru care s-a emis de catre medicul curant cel putin o prescriptie medicala pana la data de 30.06.2018 inclusiv.

 

Documentele medicale din dosarele finalizate de medicii curanti dar pentru care nu s-a emis prima prescriptie medicala pana in data de 30.06.2018 precum si cele aferente dosarelor in lucru isi pastreaza valabilitatea 6 luni si pot fi utilizate pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de eligibilitate in vederea initierii terapiei fara interferon pe noile contracte cost-volum-rezultat.