Pentru raportarea serviciilor aferente lunii DECEMBRIE 2022, conform adresei CNAS nr. P 9872/21.12.2022, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

Incepand cu 02.01.2023:

– asistența medicală primară - MF 

 

Incepand cu 03.01.2023:

– programe naționale de sănătate - PNS

 

Incepand cu 04.01.2023:

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice - PARA

– ambulatorii de specialitate penru specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare - RECA

– asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare - RECS

 

Incepand cu 05.01.2023:

– îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu - HC

– consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat - AMB

– unități sanitare cu paturi - SPT

 

Incepand cu 06.01.2023:

– ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară - STOMA

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice - CLIN

 

Incepand cu 09.01.2023:

– prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate - FARM

 

Incepand cu 12.01.2023:

– dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu - DISP