În Monitorul Oficial al României partea I nr. 1070 și 1070 bis din data de 04.11.2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 3322/909/2022 privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.
Pe site-ul CNAS, în secțiunea ”informații pentru furnizori-protocoale terapeutice”, au fost postate protocoalele aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 3322/909/2022 sub denumirea “Lista protocoalelor terapeutice noiembrie 2022” respectiv un număr de 20 protocoale terapeutice actualizate.

 

 

Fișiere atașate

protocoale terapeutice actualizate.pdf