În conformitate cu prevederile legale care reglementeza aplicarea sistemului eFactura, incepând cu 01.07.2024, CNAS intervine cu urmatoarele precizări legate de completarea XML-ului din eFactura, astfel:

 

Referința Factură se va înlocui cu Factură proformă , avănd aceleași funcții, menținând fluxul existent, neschimbat.
Se va introduce câmpul BT-11, corespondent XML eFactura. Câmpul BT-11 va contine informatia referitoare la tipul de activitate al furnizorului (ce se completeaza pe Factura Proforma din SIUI in campul categorie Furnizor- In DSK pe forma de facturi electronice campul se numeste Categorie)
Se va introduce câmpul BT-13, corespondent XML eFactura. Câmpul BT-13 va fi folosit de furnizori la incarcarea facturilor SIUI in platforma RO e-Factura și va reprezenta Referinta comenzii. Furnizorul va obține de la CJAS ID_FACT_SIUI cu ajutorul noului serviciu web, acest ID unic, care va fi trimis DOAR daca factura SIUI este validata, in caz contrar valoarea acestuia este nulă.
Pentru furnizorii care lucrează offline aceste 2 campuri (BT-13 si BT-11) vor trebui comunicate de CJAS furnizorului prin alte mijloace de comunicare.
 

Precizari cu privire la implementarea noilor prevederi legislative, pentru Furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu CAS – Casa Națională de Asigurări de Sănătate (cnas.ro)