Calitatea de asigurat se stabileste pe baza prevederilor Legii 95/2006 pentru reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Precizări suplimentare apar în Ordinul nr.1549/2018 al Preşedintelui CNAS  privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.

 

♦   Principalele prevederi despre :

    ►  cine este asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România

    ►  asiguraţi cu / fara plata contribuţiei la FNUASS

    ►  beneficiari pachet de bază / pachet minimal de servicii medicale

    ►  colectarea datelor pentru stabilirea calităţii de asigurat

    ►  documentele prin care se atestă calitatea de asigurat a pacienţilor

    ►  adeverinţa de asigurat - cazurile pentru care se eliberează

    ►  modul de verificare electronică a calităţii de asigurat

    ►  înregistrarea la CAS ca asigurat  (pentru asiguraţii care la verificare apar ca neasiguraţi)

 

♦    Verificare electronică a calităţii de asigurat