LA UN AN DE LA INTRODUCEREA OBLIGATIVITĂŢII CARDULUI,
COSTURILE PROIECTULUI SUNT RAMBURSATE DIN FONDURI EUROPENE

 

La un an de la introducerea obligativităţii utilizării cardului naţional de sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a obţinut rambursarea din fonduri europene a 75% din cheltuielile efectuate pentru acest proiect (89,87 milioane lei fără TVA). Suma rambursată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 67,40 milioane lei.
Acesta este cel de-al treilea proiect informatic pentru care CNAS obţine finanţare europeană, după reţeta electronică SIPE (31,79 milioane lei) şi dosarul electronic de sănătate DES (66,71 milioane lei).
Până acum au fost emise 15,75 milioane carduri de sănătate (inclusiv duplicatele), din care peste 75% au fost activate de asiguraţi, iar până la sfârşitul anului CNAS preconizează că vor mai fi emise încă 650.000 de carduri.
Conform datelor din sistemul informatic SIUI, în perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2016 s-au validat  peste 110 milioane de servicii la nivelul medicinei primare, peste 23 milioane de servicii de medicină clinică de specialitate în ambulatoriu, aproape 41 milioane de servicii paraclinice în ambulatoriu, peste 48 milioane de reţete compensate şi peste 3,7 milioane de servicii spitaliceşti, cifre care atestă că atât asiguraţii cât şi furnizorii de servicii medicale s-au familiarizat deja cu utilizarea documentului electronic respectiv.
În termeni de eficienţă, datele sintetice semnalează scăderi semnificative a numărului de servicii medicale decontate după introducerea obligativităţii utilizării cardului naţional, în comparaţie cu perioada similară anterioară.
Spre exemplu, numărul reţetelor compensate decontate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate a scăzut cu 4,2 milioane (-7,97%), numărul serviciilor medicale paraclinice în ambulatoriu a scăzut cu 2,2 milioane (-5,15%), iar numărul asiguraţilor spitalizaţi continuu s-a redus cu aproape 90.000 (-6,83%) faţă de perioada anterioară de 365 de zile.
“Pe ansamblu, estimăm că beneficiile cardului de sănătate se pot cuantifica la peste 100         milioane euro în primul an de obligativitate a utilizării acestuia, faţă de perioada similară imediat anterioară. Asiguraţii au însă o responsabilitate faţă de propriul card şi îi atenţionăm să nu mai lase acest document la furnizorii de servicii medicale, pentru a evita posibilitatea fraudării sistemului de asigurări în numele lor" – a declarat Radu Ţibichi, preşedintele CNAS.
                        

                                                                                                             Biroul de presă al CNAS