EVALUAREA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, DE SERVICII CONEXE ACTULUI MEDICAL

PENTRU PERSOANE CU TULBURĂRI DIN SPECTRUL  AUTIST,

DE DISPOZITIVE MEDICALE, DE MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE

 

Standarde de evaluare  (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 106/32/2015)

Metodologia cadru de evaluare  (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 106/32/2015)

Documentele necesare  (Extras din Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 106/32/2015)

 

Anexe la metodologie