Modalitati de plata pentru cardurile duplicat emise la solicitarea asiguratilor, in conditiile art.2 alin.(1) lit. a) - c) din Ordinul presedintelui CNAS nr.98/2015, publicat in Monitorul Oficial nr.207 din 30 martie 2015:

  1. plata in contul bancar nr. RO49TREZ6415005XXX000127 deschis pe seama Casei de Asigurari de Sanatate Tulcea la Trezoreria Tulcea
  2. plata la casieria unitati aflata in Tulcea, str. Isaccei nr.6

 

Plata efectuata in conditiile de mai sus reprezinta:

  1. Preţul unitar al producerii cardului duplicat in valoare de 9,79 lei, la care se adaugă TVA.
  2. Preţul unitar al distribuirii cardului duplicat in valoare de 2,71 lei, la care se adaugă TVA.

 

Costul total al producerii si distribuirii cardului suportat de asigurati este de 15.50 lei (inclusiv TVA).