► Informare cu privire la prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal potrivit art.13 din Regulamentul (UE) nr.2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016

 

► Informare privind monitorizarea video în sediul instituției

 

 

► Responsabil pentru protecția datelor (DPO) la CAS Tulcea :

         - nr. telefon:   0752.190.575 int. 204
         - adresa de email:  
dpo@castl.ro

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal