In conformitate cu precizările din adresa CNAS nr. P 7253/31.07.2015 aducem la cunoştinţa asiguratilor si furnizorilor noştri următoarele :

Reglementările legale în vigoare privind prezentarea şi utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, precum şi acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului naţional de către furnizori rămân nemodificate şi după data de 1 august 2015.

În acest sens informăm toţi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale  cu privire la continuarea acordării serviciilor medicale, medicamente şi dispozitive medicale în aceleaşi condiţii ca şi în prezent, potrivit contractului încheiat între părţi, până la eventualele modificări ale actelor normative incidente pe acest domeniu.