Va aducem la cunostiinta indicatiile medicale de prescriere a aparatelor de administrare continua de oxigen din Anexa 38, punctul 9 din Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  in anul 2018 a HG nr 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile asigurarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019....

 

Fișiere atașate

20190225_1.pdf 20190225_2.pdf