In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 192 din 11 martie 2019, a fost publicata Legea nr. 45/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, potrivit careia:

 

Art. 222 alin(1) - "Sunt asigurati potrivit prezentei legi:

(...)

e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul in Romania si care isi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat menbru al UE, al unui stat apartinand SEE sau al Confederatiei Elvetiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asiguurarea de boala-maternitate"