IN ATENTIA FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE

CU SI FARA CONTRIBUTIE PERSONALA IN TRATAMENTUL AMBULATORIU  

 

 

 

 

In perioada 15-16.04.2019  se primesc/transmit cererile insotite de documentele necesare in vederea incheierii de contracte cu furnizorii medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu , pentru persoanele asigurate din Jud.Teleorman, in limita fondurilor aprobate fiecarui tip de asistenta.

Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma  ”conform cu originalul” şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit  și în format electronic asumate prin semnătura electronică  extinsă  a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

          Adresa de e-maill la care se transmit documentele este urmatoarea:

 

Farmacii

farmacii@castr.ro

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Teleorman , str. Libertatii, nr.1 ,telefon 0247317084  0247316964 sau www.castr.ro

 

 

 

 

 

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ec.NITULESCU MIHAI PUIU