IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII

MEDICALE AMBULATORII DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATI CLINICE

 

 

 

 

In perioada 20-21.05.2019  se primesc/transmit cererile insotite de documentele necesare in vederea incheierii de contracte cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate - pentru specialitatile clinice: urologie,neurologie,oftalmologie si medicina interna , pentru persoanele asigurate din Jud.Teleorman, in limita fondurilor aprobate fiecarui tip de asistenta.

Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma  ”conform cu originalul” şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit  și în format electronic asumate prin semnătura electronică  extinsă  a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

          Adresa de e-maill la care se transmit documentele este urmatoarea:

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati clinice, paraclinice si de recuperare reabilitare

asistamb@castr.ro

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Teleorman , str. Libertatii, nr.1 ,telefon 0247317084  0247316964 sau www.castr.ro

 

 

 

 

 

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ec.NITULESCU MIHAI PUIU