Conform art. 3 al Ordinul comun al MS/CNAS nr. 15/1.311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018,

se abrogă Ordinul comun al MS/CNAS nr. 60/32/2006 care prevedea aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006.

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1074 din 29 noiembrie 2005 a fost modificata si completata de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 decembrie 2017, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1005 din 19 decembrie 2017.