IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII FARMACEUTICE

 

In perioada 14-15.12.2017  se primesc cererile insotite de documentele necesare in vederea incheierii de contracte cu furnizorii de servicii farmaceutice, pentru persoanele asigurate din Jud.Teleorman, in limita fondurilor aprobate fiecarui tip de asistenta.

Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma  ”conform cu originalul” şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit  și în format electronic asumate prin semnătura electronică  extinsă  a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Teleorman , str. Libertatii, nr.1 ,telefon 0247317084  0247316964 sau www.castr.ro

 

 

 

 

 

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Dr. NICA MARIUS

 

 

 

 

Fișiere atașate

20171205_ANUNT contractare FARMACII 2017.pdf