Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr 942/26.07.2018 - 1175/23.07.2018   ce modifica ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS 909/1163/2018, cu privire la utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica, dupa cum urmeaza:

Art. II (1) Prescriptiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicala pana la data implementarii in platforma informatica din asigurarile de sanatate (PIAS) a formularului de prescriptie electronica - componenta prescriere, prevazut la art. I, se pot elibera de catre farmacii pana la data expirarii termenului de valabilitate al prescriptiei medicale stabilit conform prevederilor legale in vigoare la data prescrierii medicamentului.

(2) Termenul de implementare in PIAS prevazut la alin. (1) este de maximum 3 zile lucratoare de la data prezentului ordin."

 

Ordinul a fost publicat in MO P1 652/26.07.2018

 

Fișiere atașate

20180727_formular_PE2.pdf