Beneficiile oferite de Johnson & Johnsoin Romania SRL in cadrul contractului cost-volum LM11282/29.12.2017 dintre CNAS si detinatorul autorizatiei de punere pe piata pentru medicamentul Zytiga (Abirateronum)